Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Kewajiban Syarikat Atau Perseorangan Yang Terlibat Dalam Urusan Perniagaan Kayu dan Produk Kayu Mendaftar Dengan PUSAKA

Posted on 08 Mar 2021

Syarikat atau perseorangan yang terlibat dalam urusan perniagaan kayu dan produk kayu adalah wajib untuk mendaftar dengan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA). Ini adalah selaras dengan peruntukan THE SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION ORDINANCE, 1973 – Clause 5A (1) dan SARAWAK TIMBER INDUSTRY (REGISTRATION) REGULATIONS, 2008. Urusan pendaftaran ini bertujuan sebagai salah satu kaedah untuk Kerajaan Negeri merancang dan mengawas industri perkayuan di Sarawak dengan lebih sistematik.

Kewajipan untuk mendaftar dibawah Ordinan dan Peraturan PUSAKA meliputi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perusahaan, import, eksport (termasuk dari/ke Semenanjung Malaysia dan Sabah) serta aktiviti jualan tempatan. Dari masa ke semasa, Ordinan serta Peraturan PUSAKA akan dipinda agar dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif serta perkembangan industri perkayuan, khasnya sasaran industri hiliran yang menyumbang produk nilai tambah seperti perabot dan Engineered Wood – Laminated Timber.

Dengan adanya Sijil Pendaftaran yang sah dari PUSAKA, ia akan memberi jaminan untuk industri perkayuan mendapat perkhidmatan dengan lebih mudah serta efektif daripada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan seperti Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Kastam DiRaja Malaysia, Unit Penguatkuasa Negeri Sarawak dan agensi lain yang berkaitan.

Sehingga 31 Januari 2021, sebanyak 1287 syarikat aktif berdaftar dengan PUSAKA dalam menjalankan aktiviti - Jualan Tempatan, Import dan Eksport.

Permohonan Pendaftaran boleh dibuat bagi pelbagai jenis permohonan dan aktiviti serta diproses dalam masa satu hari bekerja melalui sistem – STIDC Timber Industry Information System (STIS) di Ibu Pejabat dan Pejabat-Pejabat Bahagian PUSAKA.

Sistem STIS yang dicapai melalui Laman Web PUSAKA telah memudahkan pihak industri untuk mendaftar atau memperbaharui Pendaftaran dengan PUSAKA secara atas talian (Online Registration) tanpa perlu hadir secara fizikal di Pejabat PUSAKA. Selain itu, syarikat atau orang perseorangan yang berada di kawasan pedalaman telah mendapat faedah dari segi pengurangan masa serta kos perjalanan.  

Dalam pada itu, Sijil Pendaftaran boleh dicetak di tempat sendiri setelah pembayaran pendaftaran dibuat atas talian. Sijil Pendaftaran yang sah hendaklah dipamer dalam premis atau pejabat masing-masing bagi tujuan pemeriksaan.

Caj Yuran adalah berdasarkan jenis aktiviti yang didaftar seperti berikut:

Aktiviti

Yuran (RM)

Eksport

Logs

2,000.00

Produk Kayu Lain

100.00

Import

400.00

Jualan Tempatan

50.00

Kegagalan untuk mendaftar dengan PUSAKA, pihak syarikat atau individu akan dikenakan denda seperti diperuntukkan dalam THE SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION ORDINANCE, 1973 –  Clause 5E (1):


Kesalahan Pertama: 

  • Denda tidak melebihi RM300,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali;

 

Kesalahan berikutnya:

  • Denda tidak melebihi RM3,000 sehari.

 

Kesalahan Kedua dan seterusnya: 

  • Denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali;

 

Kesalahan berikutnya:

  • Denda tidak melebihi RM5,000 sehari atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

Quick Link