Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
 BM  | EN
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
MAJLIS PENYERAHAN LAPORAN AKHIR PROJEK KEY FOCUS ACTIVITIES (KFA) : PENYEDIAAN GARIS PANDUAN PEMINDAHAN PRODUK KAYU DI ICQS MERAPOK - SINDUMIN 2017
Posted on : 01 Feb 2019
 


1 Februari 2019

Kota Kinabalu, Sabah : Majlis Penyerahan Laporan Akhir Projek Key Focus Activities (KFA) 2017 yang telah menobatkan PUSAKA sebagai Johan Anugerah KFA 2018 Peringkat Negeri Sarawak telah diadakan di Pejabat Perhutanan Sabah, Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah.

Majlis dihadiri Ketua Konservator Hutan Sabah Datuk Manshor Mohd Jaini dan Pengurus Besar PUSAKA, Tuan Haji Hashim Haji Bojet.

Kolaborasi projek KFA antara PUSAKA dan Jabatan Perhutanan Sabah melibatkan kerjasama dua sempadan ini diharap dapat terus dilaksanakan untuk beberapa projek lain yang berkaitan demi kebaikan bersama kedua-dua negeri.

Objektif program adalah untuk menambahbaik proses dan prosedur penyampaian perkhidmatan dengan pihak industri di kedua-dua wilayah dan sekaligus dengan adanya garis panduan tersebut, ia dapat melancarkan lagi proses kerja.

Ini merupakan satu kerjasama yang memberi impak bermakna bagi kedua-dua pihak dari segi menangani aktiviti eksport dan import secara haram, memantapkan aktiviti pertukaran maklumat serta mengarahkan hubungan kerjasama kedua-dua negeri.

Penolong Pengurus Besar Perancangan Sumber PUSAKA Tuan Haji Hamzah Haji Morshidi dan Ketua Bahagian Ekonomi Industri & Statistik Jabatan Hutan Sabah Encik Andurus Abi merupakan Ketua Bersama dan tulang belakang Projek KFA berkenaan.