Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 
 
The Official Website of
Sarawak Timber Industry Development Corporation
 
 
 
Majis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Sarawak 2019
Posted on : 23 Mar 2019
 


23 Mac 2019

Bintulu : Majis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Sarawak 2019 dirasmikan oleh YB Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar & Sumber Asli II, Menteri Pembangunan Perindustrian & Usahawan Sarawak.

Sambutan Hari Hutan ke 45 dengan tema "Forests and Education" diadakan di Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu.

Turut diadakan ialah Memorandum Persefahaman di antara PUSAKA, Jabatan Hutan, SFC Sdn Bhd dan UNIMAS dalam Penyelidikan dan Pembangunan Produk untuk Industri Buluh di Sarawak, Memorandum Persefahaman di antara UPM dan PUSAKA dalam penyelidikan, pengurusan dan perladangan hutan, ternakan, pertanian akuakultur dan pengeluaran makanan halal, peningkatan pembangunan modal insan dalam bidang pengurusan hutan dan peladangan, pembangunan industri perkayuan, ternakan, pertanian dan pengeluaran makanan halal dan lain-lain.

Memorandum Persefahaman yang telah dimetrai di antara PUSAKA dan UiTM menyaksikan kerjasama dalam pembangunan penyelidikan, latihan dan kepakaran yang berkaitan dengan industri perkayuan secara am dan produk engineered wood secara spesifik.

Memorandum Persefahaman di antara PUSAKA, SFC dan UiTCS pula merupakan kerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan serta pengkomersialan produk engineered wood di Sarawak.