Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

News

MAJLIS PERTUKARAN MEMORANDUM PERJANJIAN ANTARA PUSAKA DAN UiTM
Posted on : 10 Nov 2022
 10 November 2022
SHAH ALAM: Satu majlis pertukaran memorandum perjanjian antara PUSAKA dan Universiti Teknologi Mara ( UiTM) telah diadakan bertempat di Kompleks Kejuruteraan, UiTM Shah Alam.
PUSAKA yang diwakili oleh Penolong Pengurus Besar Kawalan Perdagangan, Encik Awang Mentali Bin Awang Mohamed Sulaiman manakala UiTM Shah Alam diwakili Prof Dr Zakiah Ahmad, Dekan Penyelidikan & Inovasi, bersetuju untuk bekerjasama untuk menyediakan Blueprint’ Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu Di Sarawak.
Tujuan penyediaan dokumen pelan tindakan Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF) adalah sebagai panduan kepada PUSAKA dan agensi kerajaan serta pemain industri yang lain untuk mentransformasi industri pembinaan serta industri perkayuan di Sarawak ke arah penghasilan dan pengunaan bahan binaan yang mampan dan berteknologi.
Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyediakan strategi dan pelan tindakan yang akan dilaksanakan dalam tempoh yang direncanakan serta menyediakan cadangan dan panduan bagi pelaksanaan insiatif dan program yang telah dipersetujui oleh pemegang taruh dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang bagi memacu Sarawak ke arah maju menjelang 2030.
Antara objektif penyediaan pelan ini:
1. Mengenal pasti data yang diperlukan untuk dijadikan tanda aras (baseline) dalam perancangan pembentukan pelan tindakan,
2. Menggariskan inisiatif yang perlu diambil dengan merancang projek dan program yang dapat memberi impak kepada pelaksanaan Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF),
3. Menyediakan pelan strategi dan pelan tindakan PUSAKA dalam pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF),
4. Memantau keberkesanan pelan strategi dan pelan tindakan Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF) yang menepati tahap sasaran di dalam tempoh masa yang disasarkan.
Tempoh penyediaan dokumen tersebut dijangka mengambilmasa 10 bulan dan 6 bulan untuk promosi serta pemantauan.
Melalui skop perundingan dan perolehan data yang dijalankan, PUSAKA berharap dapat menyediakan 3 hasil utama iaitu:
1. Inventori yang mengandungi data baseline.
2. Pelan Strategi dan Pelan Tindakan Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF) yang mengandungi penetapan kaedah dan cara secara terperinci tentang bagaimana ingin mencapai objektif Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF).
3. Pelaporan mengenai pencapaian keberkesanan pelan strategi dan pelan tindakan Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu (PIPKKF) yang menepati tahap sasaran di dalam tempoh masa yang disasarkan.
4. Skop Projek
Pelan Tindakan Pembangunan Industri Produk Kejuruteraan Kayu yang akan dibangunkan ini akan menyediakan rangka kerja dengan memfokuskan kepada;
1. Pembangunan R&D
2. Pembangunan makmal pengujian bersepadu untuk ETP yang memenuhi piawaian peringkat antarabangsa
3. Promosi program bagi produk kejuruteraan kayu (ETP) dari kayu perladangan dan kayu keras tropika Sarawak.
4. Pembentukan pengkilang untuk pembuatan produk kejuruteraan, merancang serta mencadang bentuk insentif serta program galakan.
5. Program latihan kemahiran untuk pelbagai peringkat bagi industri ETP.
6. Pembangunan standard rekabentuk dan pembuatan bagi produk ETP serta lain-lain keperluan yang berkaitan dengan undang-undang pengunaan kayu dalam pembinaan.
7. Pembentukan cadangan polisi pengunaan ETP dalam pembinaan.

Quick Link