Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

News

LAB PEMBANGUNAN INDUSTRI BULUH SARAWAK
Posted on : 11 Oct 2023
 

11-12 OKTOBER 2023

Kuching: PUSAKA telah melaksanakan ‘Lab Pembangunan Industri Buluh Sarawak’ yang telah berlangsung selama 2 hari bermula 11 hingga 12 Oktober 2023 bertempat di sebuah hotel terkemuka di Kuching, Sarawak.
Seramai 40 orang peserta telah menghadiri lab ini terdiri daripada wakil-wakil Jabatan Hutan Sarawak, MUDeNR, GP PUSAKA, Jabatan Pertanian Sarawak, Perbadanan Kraftangan, Harwood Timber Sdn Bhd, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu (UPMKB), Universiti Teknologi Mara (UITM), Persatuan Arkitek, Persatuan Jurutera, Sarawak Planted Forest (SPF), Sarawak Timber Association (STA), REDEEMS, Pertama Ferroalloys Sdn Bhd dan Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA).
Bengkel tersebut dimulakan dengan ucapan aluan oleh Timbalan Pengurus Besar PUSAKA, Cik Hajah Haluyah Awi dan kemudiannya diteruskan dengan sesi taklimat perjalanan lab yang disampaikan oleh Penasihat PUSAKA, YBhg. Datu Haji Hashim Bin Haji Bojet dan Penolong Pengurus Besar Pengurusan Sumber Lestari PUSAKA, Tuan Haji Hamzah bin Haji Morshidi.
Turut diadakan semasa bengkel tersebut ialah taklimat dan perbincangan berkenaan dengan cadangan polisi untuk pembangunan industri buluh sarawak. Objektif bengkel tersebut ialah untuk mencadangkan dasar baru mengenai "Dasar Pembangunan Industri Buluh Sarawak" untuk Negeri Sarawak.
Antara objektif dasar ini adalah:-

i. Mengekalkan bekalan sumber buluh komersial bernilai tinggi bagi memenuhi keperluan industri buluh yang mampan di negeri ini.

ii. Meningkatkan pengeluaran dan komersialisasi produk berasaskan buluh bernilai tinggi untuk pasaran eksport dan domestik.
iii. Mendorong dan membangunkan pelaburan dalam industri buluh.
iv. Mencipta dan menjana peluang pekerjaan dan perniagaan dalam industri berasaskan buluh.
v. Mengekalkan dan memelihara alam sekitar melalui penanaman dan ladang buluh.
vi. Menjana dan mengekalkan pendapatan kerajaan melalui eksport industri buluh dan jualan domestik.
vii. Mencipta dan membangunkan Pusat Kecemerlangan Buluh dan keupayaan melalui inisiatif kerjasama dengan institusi dan agensi tempatan dan asing.
Penutupan program pada petang 12 Oktober 2023 telah disempurnakan oleh Penolong Pengurus Besar Pengurusan Sumber Lestari PUSAKA, Tuan Haji Hamzah bin Haji Morshidi.

Quick Link