Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Corporate Song

PUSAKA Kita

Bersama kita tingkatkan kejayaan
Dengan semangat bekerjasama
Bersatu tenaga dan warisan budaya
Menjadi amalan kerja kita


Budaya kerja berteras kualiti
Kami anak watan yang berdikari
Penuh kasih sayang sesama kita
PUSAKA Berjaya nan gemilang


Bertanggungjawab amanah dan setia
Integriti, adil dan saksama
Jujur mesra kita amalkan
PUSAKA cemerlang warga terbilang

 

Download

Quick Link